Chris Kouwenhoven


The top 10 signs your cat has learned your internet password


10. E-Mail flames from some guy named "Fluffy."

09. Traces of kitty litter in your keyboard.

08. You find you've been subscribed to strange newsgroups like alt.recreational.catnip.

07. Your web browser has a new home page: http://www.chriskouwenhoven.nl/cats.

06. Your mouse has teeth marks in it ... and a strange aroma of tuna.

05. Hate-mail messages to Apple Computer Corp. about their release of "CyberDog."

04. Your new ergonomic keyboard has a strange territorial scent to it.

03. You keep finding new software around your house like CatinTax and WarCat II.

02. On IRC you're known as the IronMouser.

01. There are little kitty carpal-tunnel braces near the scratching post.

Nieuwsbrief
Geen artikel missen?
Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Het is gratis, je kunt je te allen tijde ervoor afmelden (en weer aanmelden), verschijnt 1x per 2 weken en bevat een selectie van nieuwe of aangepaste artikelen die geschikt genoeg zijn voor de nieuwsbrief.
Advertentie