Chris Kouwenhoven


Curriculum Vitae

Personalia

Naam : Christiaan Rochus Kouwenhoven
Woonplaats : Ruinen
Burgelijke staat: Getrouwd
Geboortedatum : 03 juli 1971
Geboorteplaats : Gorinchem
Nationaliteit : Nederlandse

Opleidingen

1983-1991 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
1991-1998 Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Werkgever: RTV Drenthe

Functie: Medewerker Internet / SiteBeheer
Periode: 02 april 2009 – 01 april 2019

Werkzaamheden
Onderhoud van de website www.rtvdrenthe.nl. Dit zijn met name aanmaken van pages in het CMS en bij grote dossiers ook het vullen van de pagina's met content.
Verbetervoorstellen voor gebruik van metadata ten behoeve van zoekmachines en het implementeren van deze meta-data. Verbeterpunten aanbrengen in de meetbare gegevens met gebruik van Google Analytics, Google Webmaster, Google Tag Manager.
Losse websites implementeren op basis van PHP en MySql zoals www.dezomervandrenthe.nl; agenda.rtvdrenthe.nl; www.rtvdrenthereizen.nl
De implementatie bevatte tevens de volledige bouw van de websites inclusief CMS op maat met inbegrip van het weerbericht implementatie, een weblog, reactie mogelijkheden voor bezoekers en het tonen van multimedia in de vorm van audio- en videomateriaal.
Daarnaast verbetervoorstellen in procesmatig omgaan van met name content.
Samenwerking met andere regionale omroepen.

Resultaten
Live gaan van www.dezomervandrenthe.nl en www.rtvdrenthereizen.nl
Verbeterde posities in zoekmachines. Verhoging van aantal bezoekers, bezoeken en pageviews.
Stabielere omgeving voor wat betreft content en het aanleveren daarvan. Schonere website www.rtvdrenthe.nl en beter vindbaar van content.
Ondersteuning van livegang van www.rtvdrenthe.nl met de vernieuwde look&feel.
Opstellen van diverse handleidingen.
Gezamenlijk platform voor meerdere regionale omroepen waar content samenkomt en van daaruit gedistribueerd kan worden naar website, app, uitzending gemist, enzovoort

Werkgever: Zwembad Hesselingen

Functie: Zwemonderwijzer, Toezichthouder
Periode: 07 sept 2008 – 01 maart 2009

Werkzaamheden
Zwembad Hesselingen is een overdekt zwembad in Meppel met een wedstrijdbad, recreatiebad en sauna, stoombad ruimte. Naast het recreatief zwemmen worden er zwemlessen aangeboden in de doelgroep elementair zwemmen voor particulieren en scholen. Daarnaast de doelgroepen Baby-Peuter-Kleuterzwemmen, Aquarobic, Aquajogging en Aquaspinning.
Het houden van toezicht bij het recreatief zwemmen.
Het geven van zwemles: diploma ABC volgens de traditionele methode en de EasySwim methode.
Het geven van zwemles aan scholen.
Het geven van Baby-Peuter-Kleuterzwemmen
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
Technische werkzaamheden.
Als bijzondere taak: Kwaliteits Coordinator voor het Keurmerk Veilig en Schoon

Resultaten
Het succesvol af laten zwemmen van leerlingen voor een diploma.
Het zorgdragen dat het Keurmerk Veilig en Schoon wordt gecontinueerd.

Werkgever: Bad Paasbergen

Functie: Zwemonderwijzer, Toezichthouder
Periode: 01 juni 2008 – 06 sept 2008

Werkzaamheden
Bad Paasbergen is een buitenbad in Dwingeloo en alleen gedurende de zomermaanden geopend. De bezoekers komen met name van de omliggende campings alsmede uit de dorpen in de omgeving. Naast het recreatief zwemmen worden er zwemlessen aangeboden in de doelgroep elementair zwemmen voor particulieren en scholen.
Het houden van toezicht bij het recreatief zwemmen.
Het geven van zwemles: diploma ABC volgens de traditionele methode, Zwemvaardighedi II en III, Snorkelen I,II en III, Survival I,II en III
Het geven van zwemles aan scholen.
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
Het verrichten van horeca gerelateerde werkzaamheden.
Kassa werkzaamheden.
Technische werkzaamheden.

Resultaten
Opzetten van een zwemles registratie systeem.
Verbeterpunten voorgedragen voor een verbeterde technische omgeving.

Werkgever: Getronics PinkRoccade

Functie: Proces Coördinator
Periode: 01 mei 2007 – 01 juni 2008

Werkzaamheden
Opzetten en onderhouden van de rol Proces Coördinatie voor de E-Media omgeving. Dit omvatte met name de processen Incident, Change en Problem Management. Voor de E-Media omgeving was de invulling van deze rol nieuw en diende verdere invulling te krijgen voor E-Media specifieke werkzaamheden. De E-Media omgeving is verantwoordelijk voor het onderhouden van diverse klanten websites middels ContentManagement systemen alsmede websites draaiend in php. Werken volgens een gestandaardiseerde OTAP Procedure was nog niet in de praktijk gerealiseerd.

Resultaten
Opleveren van een gebruikershandleiding voor webmasters, projectleiders voor het gebruik van het incident registratie systeem.
Opleveren van een eerste opzet voor het inrichten van een beheer(s)bare OTAP omgeving.
Opleveren van een handleiding voor de rol van Proces Coördinator voor de E-Media omgeving.
Diverse tools (in php) ten behoeve van het uitlezen van gegenereerd xml uit het incident registratie systeem teneinde daar een snelle rapportage van te genereren.
Door actief Problem Management een meer stabiele omgeving van de diverse klanten websites, waarbij mijn ervaringen van een beheeromgeving een belangrijke rol hebben gespeeld.

Werkgever: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)

Functie: SiteBeheer
Periode: 13 sept 1999 – 01 mei 2007

Werkzaamheden
NBTC is kleinschalig begonnen met het aanbieden van toeristisch gerelateerde informatie via het internet. Het ging om enkele tientallen pagina’s in een 6-tal verschillende talen.
Eerste insteek was het informeren en uiteindelijk commiteren van bezoekers in het buitenland. In de eerste periode is hier de nederlandse consument bijgekomen. Nadat de eerste uitbouw was gerealiseerd is onderzoek gedaan naar het inzetten van een Content Management Systeem (CMT). Hierin ondersteuning en advies gegeven en uiteindelijk mee besloten in de keuze. Het inzetten van het CMT had als gevolg dat het aantal pagina’s exponentieel is toegenomen naar enkele duizenden en er ook een personeelsuitbreiding heeft plaatsgevonden. Deze personeelsuitbreiding bracht met zich mee dat er interne opleidingen moesten plaatsvinden voor het werken met het CMT. Hiervoor de benodigde lesplannen opgesteld en de trainingen gegeven.
In dezelfde periode is er een outsourcingstraject gestart voor wat betreft de hosting omgeving. Hierin ondersteuning en advies gegeven en uiteindelijk ook mede de verhuizing uitgevoerd waaronder het opzetten van testplan en coördineren van de uitvoer.
Naast content zelf in beheer en onderhoud te hebben zijn een aantal partners gevonden waar een samenwerkingsafspraak mee is opgezet. Hierin ligt de behoefte voor het uitwisselen van content. Hierin ondersteuning en advies gegeven alsmede een deel van de uitvoering.
Om de diverse typen content meer binnen 1 omgeving te onderhouden is in 2005 een nieuw CMT keuze traject opgestart. Hierin ondersteuning, analyse en advies gegeven, vervolgens de implementatie gecoördineerd en de interne opleidingen verzorgd.
Inmiddels was er ook een nieuwe keuze gemaakt voor het outsourcen van de hosting omgeving, ditmaal in combinatie met de kantoor automatisering. Hierin ondersteuning verricht en mee bepaald welke organisatie dit zou gaan worden. Vervolgens coördineren van de implementatie, het opzetten van testplannen en het coördineren van de uitvoer hiervan.
In dezelfde periode is behoefte ontstaan aan het hebben van een incident management systeem in combinatie met configuration en change management. Op de afdeling sitebeheer is zelf hiervoor een systeem opgezet, deze is vervolgens verfijnd om voor een groot deel aan de behoefte te voorzien. Hiervoor het grootste deel van de bouw verzorgd, alsmede het uitdenken van het model.
De laatste jaren zijn de werkzaamheden verschoven van het uitvoeren van administratieve sitebeheer werkzaamheden naar het configuratie en change management. Momenteel is in afrondende fase het OTAP project.
Hierin bestaan de werkzaamheden uit het opzetten van de verschillende omgevingen als infrastructuur-architect en het aansturen van de resources op taakinhoudelijk niveau.

Resultaten
Opleveren en onderhoud van websites, onderhouden in HTML
Opleveren en onderhoud van websites, onderhouden door CMT’s
Optimaliseren van de omgeving ten behoeve van zoekmachines extern.
Opleveren van handleidingen ten behoeve van de afdeling SiteBeheer
Opleveren van handleidingen ten behoeve van de afdeling Redactie
Verzorgen van trainingen voor de afdeling SiteBeheer
Verzorgen van trainingen voor de afdeling Redactie
Verzorgen van trainingen voor externe klanten.
Opleveren en onderhoud van een Configuration Management DataBase
Coördineren van RFC’s
Opleveren en onderhoud van een Incident Management Systeem
Diverse testplannen; PVA; implementatieplannen.
Uitvoeren testen, aanbevelingen voor verbeteringen in zowel hardware als software architectuur.

Werkgever: Grand Hotel Huis ter Duin

Functie: Supervisor Health Centre
Periode: 01 nov 1998 – 01 aug 1999

Werkzaamheden
Het houden van toezicht bij het recreatief zwemmen.
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
Het verrichten van horeca gerelateerde werkzaamheden.
Kassa werkzaamheden.
Technische werkzaamheden.
Resourceplanning medewerkers.
Aanspreekpunt bezoekers.
Aanspreekpunt leveranciers.

Resultaten
Opleveren kosten en baten overzicht.
Opleveren inzicht gebruik van de diverse faciliteiten.
Verhoogde status van veiligheid door toezicht en hygiene
Eerste opzet tot het geven van lessen.

Werkgever: Grand Hotel Huis ter Duin

Functie: Medewerker Health Centre
Periode: 01 sept 1998 – 01 nov 1998

Werkzaamheden
Het houden van toezicht bij het recreatief zwemmen.
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
Het verrichten van horeca gerelateerde werkzaamheden.
Kassa werkzaamheden.
Technische werkzaamheden.

Resultaten
Opzetten van een bezoekers registratie systeem.
Verbeteren van een bezoekers controle systeem.
Uitbreiding en planning van medewerkers.

Werkgever: Productschap Zuivel

Functie: Webmaster
Periode: 01 nov 1997 – 01 aug 1998

Werkzaamheden
Opzetten en onderhouden van informatiepagina’s met betrekking tot zuivel in Html-formaat. Als ondersteuning hiervoor is er gekozen voor het werken met Microsoft Frontpage.
Ondersteunen in een helpdeskfunctie van klanten, welke problemen hadden met het benaderen van de pagina’s of problemen ondervonden met hard- of software. Het bezoeken van de klanten om hier ondersteuning aan te bieden behoorde hier ook bij. Produschap zuivel biedt naast het openbare deel van de webomgeving ook een middels Citrix opgebouwde omgeving aan waar klanten beschermde informatie kunnen opvragen.

Resultaten
Opleveren van de webomgeving www.prodzuivel.nl
Opleveren van een gebruikershandleiding voor webmasters.
Opleveren van een gebruikershandleiding voor klanten.

Werkgever: Sportcentrum- en Recreatiebad de Fluit

Functie: Hulpkracht
Periode: Mei 1992 – sept 1998

Werkzaamheden
Het houden van toezicht bij het recreatief zwemmen.
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
Invallen bij het geven van lessen, particulier en schoolzwemmen.
Kassa werkzaamheden.
Technische werkzaamheden.
2 seizoenen les aan eigen groepen, particulier en schoolzwemmen.

Resultaten
Schrijven van lesplannen.
Introductie van nieuwe schoonmaakmiddelen en bijbehorende schoonmaaktechniek.
Opleiding voltooien van leerlingen.

Werkgever: Polindus

Functie: Medewerker galvanisch bedrijf
Periode: 1988 – 1990

Werkzaamheden
Galvaniseren van onderdelen, waaronder galvaniseren, verchromen en fosfateren.

Werkgever: Aannemingsbedrijf De Klerk

Functie: Medewerker
Periode:

Werkzaamheden
Aanleggen remmingswerk Almere Buiten

Werkgever: Café Bar Holland

Functie: Hovenier en magazijnmedewerker
Periode:

Werkzaamheden
Onderhoud van de plantsoenen rondom het gebouw.
Heftruckchauffeur.
Laden en lossen van vrachtwagens.
Distributie werkzaamheden.

Werkgever: Altena

Functie: Medewerker
Periode:

Werkzaamheden
Diverse bouwwerkzaamheden

Werkgever: Smits Vuren BV

Functie: Bijrijder vrachtwagen
Periode:

Werkzaamheden
Ophalen en transport van slagers en slachters afval in de vorm van botten

Overige ervaringen op sportgebied:

Instantie: Algemene Zwemvereniging Leidschendam
Functie: Hoofdtrainer
Periode: 1995 – 1998

Werkzaamheden
Het opzetten van een periodiek trainingsplan.
Het opzetten van trainingsschema’s.
Het geven van trainingen.
Het bekleden van de bestuursfunctie.
Het begeleiden tijdens wedstrijden.

Resultaten
Trainingsplannen, meerjaars, jaarlijks, maandelijks en dagelijks.
Individuele trainingsplannen en adviezen, waaronder krachttraining.
Het opzetten van een vernieuwd plan in de vorm van Sport & Spel, in samenwerking met de Waterpolo afdeling.

Instantie: Triathlon Team Leidschendam
Functie: Zwemtrainer
Periode: 1997 – 1998

Werkzaamheden
Het opzetten van een periodiek trainingsplan.
Het opzetten van trainingsschema’s.
Het geven van trainingen.

Resultaten
Trainingsplannen, meerjaars, jaarlijks, maandelijks en dagelijks.
Individuele trainingsplannen en adviezen.

Overige ervaringen op automatiseringsgebied:

Besturingssystemen
MS-Dos; Windows 3.11; Windows 95; Windows 98; Windows 2000 Professional; Windows XP; Windows Vista; Windows NT 4.x Server; Windows 2000 Server; Windows 2003 Server; Linux; Unix; Virtual PC; VmWare; Windows 10

Kantoorautomatisering Office georienteerd
MS Office 97; Ms Office 2000; MS Office 2003; OpenOffice.org; Paint Shop Pro; Corel Draw; Adobe PhotoShop; ULead VideoStudio; MS Visio; WinRAR; WinZIP; diverse video bewerkingsprogramma’s; diverse audiobewerkingsprogramma’s; diverse ondersteunende tools en utilities.

Kantoorautomatisering Hosting georienteeerd
MS Frontpage; HomeSite; HTML; CSS; Java; JavaScript; JSP; ASP; PHP; alle browsers; Apache; Internet Information Server; Tridion ContentPorter; FutureTense ContentServer Explorer; Java JMeter; Putty; SCP; FTP; telnet; Oracle; MS SQL; mySQL; Drupal; DirectAdmin

Content Management Systemen
FatWire ContentServer; Tridion CMS; Tridion TMCS; MS Frontpage; Mambo; SmartSite; Progress Webspeed; FredHopper; Drupal; Escenic; AlienTrick cms; Koeiweb.nl CMS

Hardware
Assembleren en installatie van pc’s; Assembleren, rackplaatsing en installatie van diverse types servers met Intel en *NIX architectuur; Switches; Routers; Hubs; Telefooncentrales; UPS; Netwerkconnectivity

Cursussen/seminars op sportgebied:

KNBRD Jeugdinstructeur zwemmend redden
NOB Duiken 1e ster
NOB Duiken 2e ster
NTB Triathlon Trainer A
KNZB InCompany training Zwem ABC
Stichting spel en sport Allochtone bezoekers in het zwembad
Oranje Kruis EHBO met aantekening verbandleer en bediener AED

Cursussen/seminars op automatiseringsgebied:

Excel vervolg
Macromedia Flash 4
Zoeken en vinden op het internet
Zoekmachines optimalisatie (diverse seminars)
2003: ITIL Foundation
2005: Tridion Technical Training
2005: Tridion TMCS Training
2008: Escenic Training
2012: Drupal
2013: YouTube
2014: Google Analytics Expert
2016: Gamification
2016: LocalFocus
2017: Google Tag Manager

Overige Cursussen/seminars:

NBTC: InCompany projectmatig werken
NBTC: Training management leergangen 1
RTV Drenthe: Geven en ontvangen van feedback (2015)
RTV Drenthe: Omgaan met veranderingen (2015)

Nieuwsbrief
Geen artikel missen?
Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Het is gratis, je kunt je te allen tijde ervoor afmelden (en weer aanmelden), verschijnt 1x per 2 weken en bevat een selectie van nieuwe of aangepaste artikelen die geschikt genoeg zijn voor de nieuwsbrief.
Advertentie