Chris Kouwenhoven


Artikel

Voorwaarde

 • De module 'Artikel' moet beschikbaar zijn.
 • De gebruiker moet de juiste rechten hebben.
 • Voor het tonen van sommige velden op de website dient het template voor het bouwblok hierop te zijn ingericht.

Admin omgeving - nieuw artikel

 1. Kies binnen de admin omgeving in de navigatie voor "Artikel"
 2. Controleer of het artikel al bestaat
 3. Kies voor de
 4. Kies de juiste pagina waar het artikel onder valt bij "Pagina"
 5. Kies de juiste optie bij "Pagina Kolom". Let op, er worden hier meer opties getoond dan wellicht in het template gebruik wordt en deze optie wordt niet bij alle bouwblokken gebruikt.
 6. Kies de volgorde van het artikel binnen de "Pagina Kolom" door het veld "Rank" te vullen.
 7. Kies de juiste optie bij "Status". Het artikel wordt alleen getoond op de website als deze de optie 'online' heeft. Zet het artikel pas op deze optie als het volledig is afgerond.
 8. Kies een logische, pakkende en inhoud dekkende titel. De titel krijgt in de HTML een dusdanige code mee, dat deze als belangrijk wordt aangegeven bij het indexeren van het artikel door zoekmachines. Het goed vullen van dit veld helpt dus bij Zoekmachine optimalisatie.
 9. Vul het "abstract" in, dit is de korte samenvatting van het artikel. Dit abstract wordt gebruikt bij het indexeren van het artikel door zoekmachines en gebruikt bij het delen van het artikel op sociale media. Het goed vullen dit veld helpt dus bij Zoekmachine optimalisatie.
 10. Selecteer eventueel een "Abstract Image" met daaronder de positie waar deze getoond moet worden ten opzichte van het "Abstract". Voordat het Image kan worden geselecteerd zal deze moeten zijn ingevoerd door middel van module "Image"
 11. Als het artikel een externe bron heeft, vul het veld "Bron" voor de bronvermelding.
 12. Als het artikel vanaf andere locaties wordt gepromoot dan bijvoorbeeld de eigen "Pagina", dan kan er bij sommige bouwblokken gebruik gemaakt worden van het veld "Teaser". Hierdoor ben je in staat om een korte(re) pakkende tekst te schrijven dan het veld "Abstract".
 13. Vul het veld datum als het artikel gekoppeld is aan een specifieke datum.
 14. Kies de juiste optie bij "Promotie op Home"
 15. Kies de volgorde van het artikel binnen de "Promotie op Home" door het veld "Rank op Home" te vullen.
 16. Kies bij "Meta Description" voor een logische korte omschrijving van de inhoud (het doel) van het artikel. De inhoud hiervan wordt gebruikt om de 'meta tag description' aan te vullen en is zichtbaar in bijvoorbeeld: zoekmachines en bij het delen van een pagina op sociale media. Bovendien wordt 'meta tag description' in sommige zoekmachines als een belangrijk onderdeel gezien bij het indexeren en is dus van belang bij Zoekmachine optimalisatie.
 17. Kies bij "Meta Keywords" voor logische woorden van de inhoud (het doel) van het artikel. De inhoud hiervan wordt gebruikt om de 'meta tag keywords' aan te vullen en wordt gebruikt door zoekmachines bij het indexeren van de pagina en is dus van belang bij Zoekmachine optimalisatie.
 18. Kies voor Save om op te slaan
 19. Na het opslaan wordt de "Body" gevuld. Het is gebruikelijk om voor iedere paragraaf een eigen body in te voeren. Op deze manier ben je in staat om goed de images te koppelen aan de juiste paragraaf en later op een eenvoudige manier paragrafen in de volgorde aan te passen of paragrafen tijdelijk aan/uit te zetten.
 20. Kies de juiste optie bij "Status". Alleen als de body de optie 'online' heeft zal deze getoond worden aan de bezoeker. Let op, als het artikel zelf niet de status 'online' heeft, dan worden er ook geen Body paragrafen getoond. Zolang het artikel zelf niet de status 'online' heeft, kun je dus de Body veilig op 'online' zetten.
 21. Kies bij Rank de volgorde waarin de Body paragraaf moet worden getoond.
 22. Kies een titel voor boven de paragraaf. (niet verplicht)
 23. Vul de Body in. Als je binnen het Body veld enters gebruikt, dan zal hier automatisch de juiste HTML code voor worden toegevoegd. Je kunt in de Body ook HTML kwijt, wees hier voorzichtig mee en doe dit alleen als je er voldoende in bent getraind. De kans bestaat dat het artikel onbruikbaar wordt.
 24. Selecteer eventueel een "Image" met daaronder de positie waar deze getoond moet worden ten opzichte van de "Body". Voordat het Image kan worden geselecteerd zal deze moeten zijn ingevoerd door middel van module "Image"
 25. Kies voor Save om op te slaan
 26. Na het opslaan van een Body keer je terug naar het artikel waarna je de volgende Body kunt invoeren
 27. Kies als je klaar bent met het vullen van de Body bij de Eigenschappen van het artikel voor om het artikel te bewerken
 28. Kies bij "Status" voor de optie 'online'
 29. Kies voor om op te slaan
 30. Controleer op de website of het artikel er naar wens uitziet.

Admin omgeving - bewerk artikel

 1. Kies binnen de admin omgeving in de navigatie voor "Artikel"
 2. Kies het artikel die je wilt bewerken via
 3. Kies voor om het artikel te bewerken
 4. Pas de velden aan die je gewijzigd wilt zien.
 5. Kies voor om op te slaan
 6. Controleer op de website of het artikel er naar wens uitziet.

Admin omgeving - bewerk body

 1. Kies binnen de admin omgeving in de navigatie voor "Artikel"
 2. Kies het artikel waarvan je de body wilt bewerken via
 3. Kies achter de Body paragraaf voor
 4. Pas de velden aan die je gewijzigd wilt zien.
 5. Kies voor om op te slaan
 6. Controleer op de website of het artikel er naar wens uitziet.

Website omgeving

 • Op de website wordt het artikel getoond als de "Status" op online staat met de inhoud zoals dit is ingeregeld via de Body.
 • Body paragrafen worden getoond als deze de "Status" online hebben.
 • Afhankelijk van het bouwblok waar het artikel aan is gerelateerd worden bepaalde velden getoond en wordt er gelinked naar het artikel.

Technische informatie

 • Een artikel maakt gebruik van het standaard template waarmee de website is ingeregeld zodat de schil overal hetzelfde is en er uniformiteit ontstaat binnen de website. Op deze manier is het doorvoeren van een wijziging op template niveau ook op slechts 1 plaats in te regelen, waarna alle artikelen direct van deze wijziging gebruik maken.
 • Een artikel bevat tevens alles wat in de HTML code nodig is wat wordt gebruikt om bijvoorbeeld zoekmachines te voeden en om de juiste content te tonen als er een artikel gedeeld wordt op bijvoorbeeld sociale media. Een artikel bevat dus veel meer dan bij het aanmaken in de admin kan worden ingevoerd!

Nieuwsbrief
Geen artikel missen?
Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Het is gratis, je kunt je te allen tijde ervoor afmelden (en weer aanmelden), verschijnt 1x per 2 weken en bevat een selectie van nieuwe of aangepaste artikelen die geschikt genoeg zijn voor de nieuwsbrief.