Chris Kouwenhoven


Bedrijf

Voorwaarde

 • De module 'Bedrijven' moet beschikbaar zijn.
 • De gebruiker moet de juiste rechten hebben.

Admin omgeving - nieuw bedrijf

 1. Kies binnen de admin omgeving in de navigatie voor "Bedrijf"
 2. Controleer of het bedrijf al bestaat
 3. Kies voor de
 4. Voer de benodigde velden in
 5. Kies voor Save om op te slaan
 • Na het aanmaken van een bedrijf kan vanaf die pagina gekozen worden voor de tab "Gebruikers". Hiermee krijg je inzicht welke gebruikers er een relatie hebben met het bedrijf.
 • Na het aanmaken van een bedrijf kan vanaf die pagina gekozen worden voor de tab "Projecten". Hiermee krijg je inzicht welke projecten er een relatie hebben met het bedrijf.

Admin omgeving - bewerk bedrijf

 1. Kies binnen de admin omgeving in de navigatie voor "Bedrijf"
 2. Kies het bedrijf die je wilt bewerken via
 3. Kies op de tab [Eigenschappen] voor om het bedrijf te bewerken
 4. Pas de velden aan die je gewijzigd wilt zien.

 5. Kies voor om op te slaan

Website omgeving

 • Op de website wordt een Bedrijf niet direct getoond. Dit gaat altijd via een ander bouwblok zoals Artikel, Evenement of Pagina
 • Afhankelijk van de instellingen van het bouwblok waar het bedrijf getoond wordt, worden er velden van het bedrijf wel of niet getoond inclusief de positie ervan.

Technische informatie

 • Er zijn geen bijzonderheden.

Nieuwsbrief
Geen artikel missen?
Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Het is gratis, je kunt je te allen tijde ervoor afmelden (en weer aanmelden), verschijnt 1x per 2 weken en bevat een selectie van nieuwe of aangepaste artikelen die geschikt genoeg zijn voor de nieuwsbrief.
Advertentie