Chris Kouwenhoven


Pagina

Voorwaarde

 • De module 'Pagina' moet beschikbaar zijn.
 • De gebruiker moet de juiste rechten hebben.

Admin omgeving - nieuwe pagina

 1. Kies binnen de admin omgeving in de navigatie voor "Pagina"
 2. Controleer of de pagina al bestaat
 3. Kies voor de
 4. Kies de juiste optie bij "Status". Alleen als de status optie 'online' is, dan zal de pagina zichtbaar zijn voor de bezoeker. Zorg er in ieder geval voor dat je de pagina pas op 'online' zet als deze volledig is gevuld met bouwblokken.
 5. Kies bij "Naam" voor een logische naamgeving.
 6. Kies bij "Title" voor een logische naamgeving. De inhoud hiervan wordt gebruikt om de 'title tag' te vullen en is zichtbaar in bijvoorbeeld: zoekmachines, bij het printen van een pagina, bij het delen van een pagina op sociale media. Bovendien wordt de 'title tag' als een belangrijk onderdeel gezien bij het indexeren van de pagina door een zoekmachine en is dus van belang bij Zoekmachine optimalisatie. De tekst die je voor het invoerveld ziet staat komt uit de 'Site instellingen'.
 7. Kies bij "Meta Description" voor een logische korte omschrijving van de inhoud (het doel) van de pagina. De inhoud hiervan wordt gebruikt om de 'meta tag description' te vullen en is zichtbaar in bijvoorbeeld: zoekmachines en bij het delen van een pagina op sociale media. Bovendien wordt 'meta tag description' in sommige zoekmachines als een belangrijk onderdeel gezien bij het indexeren en is dus van belang bij Zoekmachine optimalisatie. De tekst die je voor het invoerveld ziet staat komt uit de 'Site instellingen'.
 8. Kies bij "Meta Keywords" voor logische woorden van de inhoud (het doel) van de pagina. De inhoud hiervan wordt gebruikt om de 'meta tag keywords' te vullen en wordt gebruikt door zoekmachines bij het indexeren van de pagina en is dus van belang bij Zoekmachine optimalisatie. De tekst die je voor het invoerveld ziet staat komt uit de 'Site instellingen'.
 9. Kies bij "Heading" voor een logische tekst. Deze tekst wordt bovenaan de pagina getoond. Mocht je hier geen tekst willen, dan kan het veld worden leeg gelaten.
 10. Kies de juiste optie bij "Navigatie positie". Deze optie bepaald in welke navigatie de pagina wordt getoond. Let op, er worden ook opties getoond die wellicht niet in het template zijn ingeregeld.
 11. Kies bij "Navigatie rank" voor de volgorde waarin de pagina moet worden getoond (binnen de navigatie zoals gekozen bij 'Navigatie positie').
 12. Kies bij "Navigatie tekst" voor een logische tekst waarmee de pagina in de navigatie wordt getoond.
 13. Kies voor Save om op te slaan
 14. Na het opslaan kunnen de bouwblokken worden gekozen en gevuld via de tab [Beschikbare bouwblokken]. Zie voor de verschillende bouwblokken de bijbehorende documentatie.
 15. Kies als je klaar bent met het vullen van de pagina door middel van bouwblokken voor de tab [Eigenschappen].
 16. Kies voor om de pagina te bewerken
 17. Kies bij "Status" voor de optie 'online'
 18. Kies voor om op te slaan
 19. Controleer op de website of de pagina er naar wens uitziet.

Admin omgeving - bewerk pagina

 1. Kies binnen de admin omgeving in de navigatie voor "Pagina"
 2. Kies de pagina die je wilt bewerken via
 3. Kies voor om de pagina te bewerken
 4. Pas de velden aan die je gewijzigd wilt zien.
 5. Kies voor om op te slaan

Website omgeving

 • Op de website wordt de pagina getoond als de "Status" op online staat met de inhoud zoals dit is ingeregeld via de bouwblokken.
 • Voor het gebruik van 'Title' - 'Meta Description' - 'Meta Keywords' zie de documentatie onder de kop "Admin omgeving"
 • Als er een tekst is ingevuld bij "Heading", dan wordt deze bovenaan de pagina getoond.
 • Als er een "Navigatie positie" is gekozen en deze is ingeregeld op het template dan zal de pagina in de navigatie verschijnen met de tekst zoals gekozen bij "Navigatie tekst" en de volgorde binnen de "Navigatie positie" zoals gekozen bij "Navigatie rank".

Technische informatie

 • Een pagina is de bouwplaat waar de verschillende bouwblokken op worden geplaatst en waar de plaats en de volgorde van de bouwblokken wordt ingeregeld.
 • De pagina maakt gebruik van het standaard template waarmee de website is ingeregeld zodat de schil overal hetzelfde is en er uniformiteit ontstaat binnen de website. Op deze manier is het doorvoeren van een wijziging op bouwplaat niveau ook op slechts 1 plaats in te regelen, waarna alle pagina's direct van deze wijziging gebruik maken.
 • De pagina is tevens verantwoordelijk voor alles wat in de HTML code nodig is en wordt gebruikt om bijvoorbeeld zoekmachines te voeden en om de juiste content te tonen als er een pagina gedeeld wordt op bijvoorbeeld sociale media. Een pagina is dus veel meer dan bij het aanmaken in de admin kan worden ingevoerd!

Nieuwsbrief
Geen artikel missen?
Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Het is gratis, je kunt je te allen tijde ervoor afmelden (en weer aanmelden), verschijnt 1x per 2 weken en bevat een selectie van nieuwe of aangepaste artikelen die geschikt genoeg zijn voor de nieuwsbrief.